Bedriftsveiviser AS

Bedriftsveiviser AS - en solid bedriftsrådgiver

Siden 2003 har Odd Ivar Solbakk drevet eget bedriftsrådgivningsselskap og flere autoriserte regnskapsførerselskap. Solbakk er mastergradutdannet økonom med vekt på internasjonal handel. Han er 1. høgskolelektor i faget.

Selskapet hans tilbyr bedriftene rådgivningstjenester i bedriftsøkonomi og markedsføring. Selskapet gir vegledning i utvikling av forretningsplaner, foretar enkle og tyngre analyser for å få fram resultater som avslører virksomhetenes lønnsomhetsevne og søker sammen med produsentene å nå de best innbringende kundene.

Selskapet har også lang erfaring i vegledning og kompetanseheving til bedriftsetablerere.

Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning på mob +47 4133 2050 eller over e-mail: post@arran.as. Til nyetablerere tilbys 2 timers gratis rådgivnings-timer verdt kr 1 500.

Vi er samarbeidspartnere til First Business, et selskap for gründere og er tilsluttet Bedriftsforbundet.

Bedriftsveiviser AS
avdeling for bedriftsrådgivning